Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi
Raahen Rautakauppa Oy / 0189336-5
Yhteystiedot
Tapsitie 5, 90620 Oulu

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Nimi
Jarmo Oja
Yhteystiedot
Tapsitie 5, 90620 Oulu
puh. +358 44 7997 404

3. Rekisterin nimi
Raahen Rautakauppa Oy:n palvelurekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenpitoon ja suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta erikseen.

Lisäksi asiakkaan tietoja voidaan käyttää edellä mainittujen tahojen sähköiseen kohdennettuun markkinointiin, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa, sekä tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröitäviä tietoja ovat:
Nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvä tieto
Asiakkaan ilmoittamat kiinnostuksenkohteet
Asiakkaan ilmoittamat markkinointisuostumukset/-kiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja hankitaan:
Rekisteröidyltä itseltään sähköisen yhteydenottolomakkeen, tekstiviestin tai täytetyn paperilomakkeen kautta.
Väestörekisterikeskukselta, Suomen Asiakastieto Oy:ltä tai muulta luotettavalta taholta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan luovuttaa samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kuuluville yhtiöille tai siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain ja luottotietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena.
Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

9. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle
(yhteystiedot mainittu kohdassa 2).

10. Markkinointiluvan peruminen
Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle.

Tämä sivusto käyttää evästeitä parantaakseen käyttökokemusta. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.